Minu tööd

Dokumendid Googles

Hetkel on ülesse laetud järgmised tööd:
  1. Tarbetaimed, õpimapp, milles käsitletakse köögiviljade paljundamise viise: vegetatiivset ja seemnetega paljundamist, seemnete idanemiseks vajalikke kasvutingimusi ning paljundamiseks vajalikke töövahendeid.
  2. Rooside väetamine, referaat, milles uuritakse rooside väetamise võimalusi ja rooside eluks oluliste toitainete puuduse või üleliia äratundmise võimalusi lehepinna muutuste põhjal.
  3. Kodukoha muld, referaat, milles analüüsitakse mullakaardi infot ja eestis enamlevinud muldasid,
     käsitletakse kinnistu Metsanurga 43 mullastiku iseloomu ja omadusi ja antakse hinnang kinnistul kasvavate kultuurtaimede sobivuse ja umbrohtude tõrjumise võimaluste kohta.
  4. Puuviljataimed aiaplaanis, iseseisev töö, kus analüüsitakse olemasoleva koduaia tingimusi puuviljaaia rajamise seisukohalt, kaardisdatakse ja antakse hinnang olemasoleva aia puuviljakultuuride planeeringule ning kujundatakse aia rekonstrueerimise plaan.
  5. Aednikupraktika iseseisev töö: Istutusala hoolduskava koostamine. Selles töös olen püüdnud analüüsida 2010.aasta maist kuni augustini tehtud hooldustöid oma aias. Töö sisaldab hulgaliselt fotosid, mis peaks illustreerima tööde tulemusi. Lõpuks olen koostanud hoolduskava järgmiseks vegetatsiooni perioodiks, kus olen juba arvestanud tehtud vigade ja kõrvalekalletega.