Friday, September 2, 2011

Mõned vaated tänavalt aeda...

Tänavalt aeda vaateid on vaid üksikuid. Tähelepanu all on just see aianurk (maja ja naaberkrundi vaheline ala), mis veidi lage ja vajab täiskasvatamist...seda nii privaatsuse saavutamiseks kui ka tuulekoridori sulgemiseks...  
Peenrasakki istutatud veigelad põevad ...ja
seepärast ei paista püsikute tagant väljagi

Loodame, et punane leeder kasvab ja hakkab
rohkem vaadet varjama

See peenrasakk ja kividest vee kogumise kaev
said sellel kevadel rajatud 

Suve edenedes varjavad vaadet pihlakas ja punane leederVarakevadel on tänavalt aeda vaadates üsna lage